Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego

Znalezione obrazy dla zapytania Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowegoOsoby z wszczepionymi rozrusznikami serca początkowo nie nadają się do pracy. Powrót do obowiązków może być możliwy, jeśli osoby nie są zależne od stymulatora, mają dwubiegunowy system odprowadzenia elektrolitu i mają regularną kontrolę nad stymulatorem. Możliwość awarii rozrusznika serca i ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych, nawet jeśli uważa się je za niskie w nowoczesnych układach rozruszników serca, są również ważnymi czynnikami. Źródła EMF są np. powszechne w wielu samolotach wojskowych i innych systemach radarowych i zawsze powinny być brane pod uwagę przez lekarzy medycyny pracy przed powrotem do obowiązków pacjenta. W niektórych przypadkach rozróżnienie między blokiem AV drugiego stopnia Mobitza typu I i II może stanowić wyzwanie w EKG, a w badaniach pomocne mogą być inwazyjne badania EP z pomiarem interwałów H-V.

[podobne: depilacja laserowa twarzy, badania kontrolne po urlopie macierzyńskim, laserowe wybielanie zębów cena ]